โรงแรมเลอคาซ่า บางแสน ชลบุรี ให้บริการห้องสัมมนา จัดประชุมสัมมนา รองรับการจัดสัมมนาสำหรับ 50-70 ท่าน มีโปรเจคเตอร์ LCD Projector ให้บริการ

  • ห้องสัมมนาสำหรับ 50 ท่าน (รูปแบบคลาสรูม)
  • ห้องสัมมนาสำหรับ 70 ท่าน (รูปแบบเธียร์เตอร์)
LCD Projector

ค่าบริการในการจัดเลี้ยงและสัมมนา

  • ค่าห้องประชุม (เต็มวัน) ราคา 5,500 บาท
  • ค่าห้องประชุม (ครึ่งวัน) ราคา 3,500 บาท
  • LCD Projector (ไม่เกิน 8 ชั่วโมง) ราคา 3,000 บาท
  • คาราโอเกะ (ไม่เกิน 4 ชั่วโมง) (ไม่รวมนักร้อง) ราคา 5,000 บาท
  • ไมโครโฟน 2 ตัว (กรณีขอเพิ่ม) ราคา 500 บาท

ค่าบริการสำหรับงานเลี้ยง

  • ค่าตกแต่งสถานที่ ราคา 3,000 – 25,000 บาท
  • ค่าสถานที่ (ฟรี หากใช้คาราโอเกะ) ราคา 3,000 บาท
ห้องสัมมนา โรงแรมเลอคาซ่า บางแสน
ห้องสัมมนา โรงแรมเลอคาซ่า บางแสน
ห้องสัมมนา โรงแรมเลอคาซ่า บางแสน
ห้องสัมมนา เลอคาซ่า โรงแรมบางแสน
ห้องสัมมนา โรงแรมเลอคาซ่า บางแสน
ห้องประชุมสัมมนา โรงแรมเลอคาซ่า บางแสน ชลบุรี